האם הציבור מעדיף מנהיגים עשירים?

שורה תחתונה: הציבור מעדיף אנשים עשירים בעמדות הנהגה. הוא מייחס להם בטעות, רמת מוסריות גבוהה יותר.

להוביל לשינוי – ג’ון קוטר

הובלת שינוי טובה צריכה להיות מושתתת על 70-90% עשייה מנהיגותית ורק כ 10-30% של ניהול אומר גו’ן קוטר, ומבחין בין ניהול למנהיגות, תוך שהוא מדבר על עיצוב תהליך השינוי בצורה רב שלבים וגמישה, החל מיצירת דחיפות וכלה מיסוד בתרבות הארגונית

Israel Institute for Leadership and Governance – August 2012 Update

  Create your future from your future, not your past. Werner Erhard   Dear All, Governments are responsible for planning and implementing policy. One of the most significant challenges facing the government of Israel is investing resources and efforts in planning for the future, including social and economic planning for the mid and long term. […]

Israel Institute for Leadership and Governance – July 2012 Update

Dear All, Leaders of Israel’s small, fragmented local authorities in the periphery, face a barrier in terms of their capacity to provide crucial services for their residents, in areas such as education, welfare, and employment. However, through cooperation between mayors, and the development of sustainable regional projects, the region’s resources can become assets for its […]

Israel Institute for Leadership and Governance – June 2012 Update

Dear All, We see a critical need to break silos in the government, bring senior civil servants to work together, and form new partnerships. These needs were addressed in two high-profile conferences which were held recently: 1. Last month, for the first time in Israel, a conference was held for the heads of all Government […]

Israel Institute for Leadership and Governance – May 2012 Update

Dear All, The social protest movement of 2011 brought Israel’s pressing challenges to the forefront, and highlighted the country’s need for a robust voluntary sector. The collective potential of this sector is heavily influenced by the executive directors of its non-profit organizations. The key question is: do they have the capacity, inspiration and team spirit […]

Israel Institute for Leadership and Governance – April 2012 Update

Israel’s Civil Service Commissioner, the Director-General of the Ministry of Education, and 25 other senior executives participated in our recent Program for Senior Civil Servants. This is one of our flagship programs. Many in the highest levels of the civil service aim to participate in it – we usually have 3-4 candidates competing for each […]

Israel Institute for Leadership and Governance – March 2012 Update

Dear All, This month, I would like to share with you a short summary of the Institute’s work in 2011, mainly the development of our strategies for change, and the status of the Institute and its three Centers. Our Strategies Over the year we invested considerable energy in crystalizing the Institute’s approach. We understood that […]

Israel Institute for Leadership and Governance – February 2012 Update

Ten billion dollars. This is the estimated sum that the Government of Israel is investing in order to move major army bases to the Negev (in the south of Israel). It is clear that this investment presents a potential turning point for the southern Israeli periphery, an opportunity to improve the quality of life for […]

Israel Institute for Leadership and Governance – January 2012 Update

The question on the table is how to break institutional silos and bring influential partners together – this is one of the key ingredients needed to create systemic impact in Israel. A few weeks ago, my staff and I visited Tzfat, a city in Northern Israel, which suffers from high poverty levels and high rates […]