ערים חכמות – העתיד

ערים חכמות לא נולדות מעצמן, ותכנון שלהן הוא הכרח בעולם משתנה. הגידול המואץ באוכלוסיות המטרופולין מחייב את מנהיגי העתיד לפתרונות יצירתיים שימנפו טכנולוגיות, יקדמו קהילתיות וממשקים בין התושבים שיביאו לחדשנות, ויאפשרו קידום איכות חיים וצדק חברתי. ראשי רשויות יכולים לקדם עולם כזה במקום פערים מתרחבים ועוני מנוון.

ראשי רשויות משנים את העולם – או לפחות את חיינו

כחצי מאוכלוסיית העולם גרה בערים, בעולם המפותח 3 מכל 4 אנשים חיי בעיר. לראש.ת הרשות יכולת רבה מאד להיטיב את איכות חייכם, ראשי רשויות ישנו את העולם