איחולי שנה טובה – תשע”ו

אני חוגגת ארבע שנים בדיוק להקמת האתר, עברתי גלגולים, ודרך מרתקת במסע שלי ליצר עתיד טוב יותר לישראל, להביא לאימפקט ולהוביל שינויים.

ארבע שנים – ארבע שנות טובות. היום אני מבינה שהאיחול הכי טוב – הוא זה שאתם מאחלים לעצמכם. אז תבחרו:

השקעות אימפאקט – כסף חכם שמשנה עולם

נדלקתי על תחום ההשקעות האימפאקט כי מנהיגות חותרת לאימפקט!

אני מאמינה שהחיבור בין עשייה עסקית לחברתית מיצג שינוי פרדיגמה, וזה כמובן מושך אותי.

מה זה השקעות אימפקט? אלה השקעות שנותנות למשקיעים תשואה כפולה ומדידה כפולה – בצד העסקי ובצד החברתי – סביבתי. ההשקעות הללו יכולות להיות מנוף חדש לעשייה עסקית חברתית ממקום שווה ובגובה העינים, ולתרום לחידוש הברית בין יהודי ישראל והתפוצות.

מצורף מאמר שלי שפורסם בגלובס בתחום.