פוסטים

אין כסף לאגף התקציבים

המדינה אינה יכולה לדאוג לכלל צרכי אזרחיה. עליה לבחור באומץ היכן להשקיע, והיכן לוותר. לעולם הצרכים יהיו רבים מהיכולות, ועליה לחזק את החברה האזרחית והקהילה. הלחצים מתנקזים בעיקר למשרד האוצר – אגף התקציבים, העוסק בגיבוש המדיניות המאקרו-כלכלית של הממשלה ובוחן אפשרות לקידום רפורמות כלכליות ושינויים מבניים בענפי המשק השונים, כך הוא מעצב מדיניות ברמת העל, בשיתוף המשרדים המקצועיים ומשרדי המטה