פוסטים

“החרימו את ישראל!”

דה-לגיטימציה לישראל מתייחסת להתכנסות של אנשים, תנועות, איגודים וארגונים, אשר אינם קשורים, לכאורה, בינם לבין עצמם, סביב סוגייות שונות על מנת לקעקע את עצם קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית. התהליכים הללו מתנהלים בשלוש חזיתות משולבות: החזית הכלכלית, החזית משפטית, והחזית הציבורית – תקשורתית.