פוסטים

התפקידים הייחודיים של הממשלה בישראל

לממשלה בישראל 4 תפקידים ייחודיים או מובחנים בהשוואה לממשלות של מדינות אחרות בעולם. ראשית עליה לגבש את פונקציית המטרה של המדינה לטווח ארוך, לארוג ולעצב עתיד אחר מהחזוי, לנהל סיכונים וכמובן לבנות יחד עם הציבור אתוס ישראלי המבוסס על שותפות ייעוד

ממשל מאפשר – Enabling government

המושג ממשל מאפשר (enabling government) שטבעו גילברט וגילברט מבטא את האוריינטציה המשתנה של מדינות  – ממדינה הדואגת לספק בעצמה את מלוא הזכויות החברתיות והשירותים למדינה הדואגת לתת תנאים לרווחת האזרחים. זוהי מדיניות חברתית המטילה את האחריות לשיפור מצבו של הפרט עליו ועל המדינה במשותף. ארבעה מימדים משולבים לממשל מאפשר: 1. הפרטת שירותים, 2. הפחתת ההוצאה ציבורית למשל ע”י דגש על מניעה, 3. מעבר ממדיניות רווחה לקידום תעסוקה 4. ליצירת כידות והון  חברתי. רוב המדינות המתועשות כיום, כולל ישראל דוגלות בממשל מאפשר, המחייב חברה אזרחית רחבה וחזקה