פוסטים

ערים חכמות – העתיד

ערים חכמות לא נולדות מעצמן, ותכנון שלהן הוא הכרח בעולם משתנה. הגידול המואץ באוכלוסיות המטרופולין מחייב את מנהיגי העתיד לפתרונות יצירתיים שימנפו טכנולוגיות, יקדמו קהילתיות וממשקים בין התושבים שיביאו לחדשנות, ויאפשרו קידום איכות חיים וצדק חברתי. ראשי רשויות יכולים לקדם עולם כזה במקום פערים מתרחבים ועוני מנוון.