מנהיגות נשים – ארוכה הדרך

מידע על השאלות שנשאלו בסקר ניהול, מנהיגות ואושר 2015. הסקר הינו סקר עמדות. בסקרים כאלה אין נכון או לא נכון אך יש מידע מחקרי ואחר הנותן רקע והבנות לגבי השאלות בסקר.

סקר ניהול, מנהיגות ואושר 2015

לפניכם הסקר הראשון בנושא ניהול, מנהיגות ואושר!

הסקר הינו סקר עמדות. המטרה היא ללמוד את העמדות והתפיסות שלכם, ולהבין את הרוח הנושבת בציבור בנושאים אלה בהקשר המגדרי. בסוף עמוד זה, לאחר הסקר, תמצאו קישור למאמר התייחסות לשאלות הסקר המביא ממצאים מחקריים בנושאים שנדונו בו.

דרך מנהיגות ואושר

דרך המנהיגות והאושר מבוססת על חיפוש מתמיד של תשובה לשאלה גדולה, שאלת ה’לשם מה’, שאלת המשמעות. את התשובה ניתן למצוא לא רק בדברים הנשגבים והגדולים המשפיעים על מיליוני אנשים.