פוסטים

הדרג הפוליטי והדרג הממונה בממשלת ישראל

שני דרגים בממשל – נבחר וממונה, ויש שתי גישות קצה הפוכות ומנוגדות ליחסים ביניהם, שתיהן שגויות. האחת רואה בדרג הממונה ‘פקידים ממלאי הוראות’, השנייה דוגלת בכך שאי אפשר לסמוך על השרים לכן האחריות מוטלת על עובדי הציבור. שתי הגישות מוטעות ומסכנות את היכולת של הממשל למשול בצורה אפקטיביות. הניסיון לשרטט קו גבול חד בין קביעת מדיניות לבין יישומה מוטעה. במקום גבול יש להביט עליו כמרחב של דיאלוג ולמידה בין הדרג הפוליטי הנבחר לבין הדרג המקצועי.

האם המנהיגים שלנו מאושרים?

מנהיגות משמעה לשוב ולצאת שוב ושוב מהאזור הבטוח במטרה ליצר פערים חדשים. מנהיגים מתמודדים עם עומסים רגשיים אדירים. מנהיגות אינה קורית באזור הנוחות, מעשה המנהיגות כרוך תמיד בתעוזה, בפריצות דרך ובנטילת סיכונים. וזה אזור מעייף, מורכב, וקשה.

מנהיגות וניווט במורכבות

העולם הוא מקום מורכב – והובלת תהליך מורכב מחייבת להתמודד עם בעיות  שאין להן פתרון פשוט “כאן ועכשיו”. לכך נדרשת מנהיגות נחושה, בעלת אורך נשימה המכירה בגודל המשימה ויודעת לנווט במורכבות, ללא סמכות ותקציב. נדרשים תהליכי רתימה מתמשכים של בעלי עניין וגורמי רבים, שיתופם במהלך והתגברות על איימי הלא נודע וה”חשיכה” של הדרך. עוד כלים מרכזיים: תעוזה, יכולת רתימה והנעת אנשים באופטימיות ובנחישות, וראיה מערכתית.

ממשבר למהפכה, חלק ב

חלק ב אנו חיים במשבר כלכלי חברתי עולמי מסדר גודל שונה. אני מהפכנית ‘קונסטרוקטיבית’: כשאומרים “לא” אני תמיד שואלת “למה לא?”, כשמראים זוית אני מחפשת עוד זויות, כשאומרים שחור אני מחפשת את הצבעוניות, וכשרואים פרטים ב’זום אין’ אני יוצאת ב’זום אאוט’, מחפשת חיבורים והקשרים מחוץ לקופסה. אני חושבת איך ניתן  לעשות עולם טוב יותר, אני אופטימית, […]