פוסטים

ניהול רוחני: הגדרה, וכלי ניהולי יישומי

הקשבה עמוקה ככלי לניהול רוחני ומעורר השראה כוללת מספר מאפיינים. ניהול רוחני משמעו היכולת להכיל סתירות, להיות נוכח, להיות ערני, מחובר לעצמך, לאנשיך ולמציאות

מנהיגות רוחנית, משבר

תפקידה של מנהיגות רוחנית בעת משבר

מנהיגות רוחנית מתאפיינת בכך שהיא רואה את כל בני האדם כשווים.

היא קוראת לחסד ולא להשמדה;

היא קוראת לסליחה ולא לנקמה;

קוראת לאהבת חינם ולא לשנאת חינם!

מנהיגות רוחנית מקדשת את החיים ומקבלת את המוות כחלק מהם, אך זוכרת כי כל המציל נפש, וכל נפש…

היא חותרת לכבוד האדם באשר הוא;

היא מאמינה באדם לא פחות מאשר באלוהים, ומבינה שהאלוהים הוא הסמל של חתירה לחסד ולא לצדק מוחלט ואבסולוטי. אין צדק כזה.

היא מאמינה בקירוב לבבות ולא בזריעת פירוד ופילוג.

הדת שלה היא של טוב לב, ויצר לב האדם שלה באמת טוב מנעוריה!