פוסטים

ערים חכמות – העתיד

ערים חכמות לא נולדות מעצמן, ותכנון שלהן הוא הכרח בעולם משתנה. הגידול המואץ באוכלוסיות המטרופולין מחייב את מנהיגי העתיד לפתרונות יצירתיים שימנפו טכנולוגיות, יקדמו קהילתיות וממשקים בין התושבים שיביאו לחדשנות, ויאפשרו קידום איכות חיים וצדק חברתי. ראשי רשויות יכולים לקדם עולם כזה במקום פערים מתרחבים ועוני מנוון.

ראשי רשויות משנים את העולם – או לפחות את חיינו

כחצי מאוכלוסיית העולם גרה בערים, בעולם המפותח 3 מכל 4 אנשים חיי בעיר. לראש.ת הרשות יכולת רבה מאד להיטיב את איכות חייכם, ראשי רשויות ישנו את העולם

צדק חברתי בשלטון המקומי!

פינת הגאון לצדק חברתי בשלטון המקומי כוללת: חזון, פיתוח כלכלי מוטה עניים, השקעה בתעסוקה, השקעה חכמה בתשתיות וקידום דיור בר השגה, פיתוח קהילתי ופיתוח ההון החברתי, קידום שירותים חברתיים תוך דגש על שירותים מצמצמי פערים למשל יעוץ למשפחות לניהול כלכלי חכם או יעוץ לתעסוקה וקידום השכלה בקרב התושבים הבוגרים ברשות המקומית, עבודה רב מימדית של המנהיגים המקומיים מול הציבור, הממשל המרכזי, הפילנתרופיה וגורמים נוספים משפיעים המצויים בסביבה הניהולית, וכמובן ניהול ומנהיגות.