התפקידים הייחודיים של הממשלה בישראל

לממשלה בישראל 4 תפקידים ייחודיים או מובחנים בהשוואה לממשלות של מדינות אחרות בעולם. ראשית עליה לגבש את פונקציית המטרה של המדינה לטווח ארוך, לארוג ולעצב עתיד אחר מהחזוי, לנהל סיכונים וכמובן לבנות יחד עם הציבור אתוס ישראלי המבוסס על שותפות ייעוד

מדד טו בשבט לבחירות 2013

טו בשבט הוא חג היושב על שני רעיונות מארגנים שונים לכאורה. תרומה ואיכות הסביבה. שונים אבל קרובים. כי בשניהם מעורבת נתינה. תרומה היא אחת הדרכים לאושר, מחקרים כה רבים מצאו שלתת הוא מתכון לשימחה ברמת הנותן, הרבה יותר אגב מאשר לקבל…. כך לדוגמה במחקר בו נתנו לשתי קבוצות של 1000 איש תציב של 1000$ לבזבז […]

מנהיגות וניהול במרחב התפר

אחד ההבדלים בין מנהיגות לניהול הוא המרחב בו הם קורים. ניהול מבוצע מתוקף הסמכות והאחריות הפורמלית בתוך הגבולות של הארגון. יש לקחת בחשבון שבעולמות מורכבים, או בארגונים שנבנו לפני דור או יותר, גם אזורים אלה נוטים להיות מטושטשים. מנהיגות אינה מתבצעת בתוך אזור האחריות והסמכות, זה אזור הניהול! לכן פר הגדרה מנהיגות בתוך ארגונים היא תמיד במורכבות, ותמיד במרחב בתפר, ולכן היא מסוכנת!

הדרג הפוליטי והדרג הממונה בממשלת ישראל

שני דרגים בממשל – נבחר וממונה, ויש שתי גישות קצה הפוכות ומנוגדות ליחסים ביניהם, שתיהן שגויות. האחת רואה בדרג הממונה ‘פקידים ממלאי הוראות’, השנייה דוגלת בכך שאי אפשר לסמוך על השרים לכן האחריות מוטלת על עובדי הציבור. שתי הגישות מוטעות ומסכנות את היכולת של הממשל למשול בצורה אפקטיביות. הניסיון לשרטט קו גבול חד בין קביעת מדיניות לבין יישומה מוטעה. במקום גבול יש להביט עליו כמרחב של דיאלוג ולמידה בין הדרג הפוליטי הנבחר לבין הדרג המקצועי.