התשוקה לכוח

“בכל מקום בו ראיתי יצור חי, ראיתי שאיפה לכוח” ניטשה.

השקעות אימפאקט – כסף חכם שמשנה עולם

נדלקתי על תחום ההשקעות האימפאקט כי מנהיגות חותרת לאימפקט!

אני מאמינה שהחיבור בין עשייה עסקית לחברתית מיצג שינוי פרדיגמה, וזה כמובן מושך אותי.

מה זה השקעות אימפקט? אלה השקעות שנותנות למשקיעים תשואה כפולה ומדידה כפולה – בצד העסקי ובצד החברתי – סביבתי. ההשקעות הללו יכולות להיות מנוף חדש לעשייה עסקית חברתית ממקום שווה ובגובה העינים, ולתרום לחידוש הברית בין יהודי ישראל והתפוצות.

מצורף מאמר שלי שפורסם בגלובס בתחום.