פוסטים

על מספרי שרים, ועל הצורך במיזוגי משרדים

אסור לשכוח שההסכמים הקואליציוניים הם בראש וראשונה מתווה לתוכנית עבודה של ממשלת ישראל לשנים הבאות, לקידום איכות חיי הציבור ועתידו. הם גם החוזה של הממשלה עם הציבור, חוזה בו הממשל המרכזי מתחייב לפעול בשירות החברה. לשמירה על חוסנה של ישראל ועל שגשוגה ועתידה. כל אחד מהנושאים שם, גם מספר השרים, הוא הרה גורל ודורש חשיבת עומק

הטובים לממשלה

בממשלה משרתים כ 600,000 שבחרו בשירות ציבורי. חלקם ברוכי כישרונות שהחליפו ביודעין קריירה נחשבת ורווחית בעשייה ציבורית. מאות ואלפי אנשים הנותנים לנו אינספור מענים ושירותים חינוכיים, חברתיים, ותשתיתיים. מעבר לאספקת השירותים הם תומכים בקביעת מדיניות, ומוציאים אותה לפועל כולל פיקוח ורגולציה. כן – הם גם הרגולטורים המושחזים שמהם אנו מצפים לשמור על האינטרסים שלנו ועל הקופה הציבורית