פוסטים

התשוקה לכוח

“בכל מקום בו ראיתי יצור חי, ראיתי שאיפה לכוח” ניטשה.