ממשל מאפשר – Enabling government

המושג ממשל מאפשר (enabling government) שטבעו גילברט וגילברט מבטא את האוריינטציה המשתנה של מדינות  – ממדינה הדואגת לספק בעצמה את מלוא הזכויות החברתיות והשירותים למדינה הדואגת לתת תנאים לרווחת האזרחים. זוהי מדיניות חברתית המטילה את האחריות לשיפור מצבו של הפרט עליו ועל המדינה במשותף. ארבעה מימדים משולבים לממשל מאפשר: 1. הפרטת שירותים, 2. הפחתת ההוצאה ציבורית למשל ע”י דגש על מניעה, 3. מעבר ממדיניות רווחה לקידום תעסוקה 4. ליצירת כידות והון  חברתי. רוב המדינות המתועשות כיום, כולל ישראל דוגלות בממשל מאפשר, המחייב חברה אזרחית רחבה וחזקה

כינוס מנכ”לים בשירות הציבורי – מחזון למציאות

“השירות הציבורי הינו ראש החץ, הוא צריך לשים את האזרח בראש סדר העדיפויות, להיות יעיל, מכוון משימה, למדוד את עצמו” אמר ראש הממשלה בנימין נתניהו בכינוס סגור בו ישבה לראשונה צמרת השירות הציבורי. הממשל הינו הגוף היחיד שלו הסמכות, האחריות והלגיטימיות לעסוק בעיצוב עתיד הקולקטיבי של ישראל. ובתוך הממשל לסגל הבכיר תפקיד קריטי. המדובר בקבוצה של כ 300 עובדי ציבור בכירים הנושאים את עתידה של ישראל על כתפיהם.

הטובים לממשלה

בממשלה משרתים כ 600,000 שבחרו בשירות ציבורי. חלקם ברוכי כישרונות שהחליפו ביודעין קריירה נחשבת ורווחית בעשייה ציבורית. מאות ואלפי אנשים הנותנים לנו אינספור מענים ושירותים חינוכיים, חברתיים, ותשתיתיים. מעבר לאספקת השירותים הם תומכים בקביעת מדיניות, ומוציאים אותה לפועל כולל פיקוח ורגולציה. כן – הם גם הרגולטורים המושחזים שמהם אנו מצפים לשמור על האינטרסים שלנו ועל הקופה הציבורית

נתינה – אני נותן משמע אני קיים

ניהול ומנהיגות אינם שלמים בלי עשיית הטוב מתוך שליחות ומשמעות. ונתינה היא בסיס לשניהם,

מנהיגים – צאו מהארון

ההבחנה בין ניהול ומנהיגות חדה – הניהול עוסק בהווה. בשיפור הקיים, הצבת יעדים, מדדים, בתכנון ויישום תוכניות עבודה. הוא נעשה בגבולות הסמכות והאחריות. מנהיגות עוסקת בעיצוב עתיד חדש על ידי כישורים כגון רתימה לחזון משותף, גיבוש צוות מגובש ומלוכד, הובלת מהלכים פורצי דרך ועוד. מנהיגות היא פעמים רבות מחוץ לגבולות הסמכות והאחריות. וכמובן שנדרש שילוב בין השניים.

ניהול הצמיחה והתחדשות בארגון – תקציר סיפרו של פרופ יצחק אדיג’ס

בספרו “ניהול הצמיחה וההתחדשות בארגון”, ספר חובה לכל יזם זרוצה לבנות ארגון שישאר אחריו, (שאגב אזל מן השוק) מסביר פרופ’ אדיג’ס לקוראיו כיצד להוביל את הארגון שלהם במהירות וביעילות אל השלב שהוא קורא לו “הארגון במיטבו”. “הארגון במיטבו” הוא השלב האידיאלי של יצירתיות מאוזנת ומשמעת וכדי להגיע לכך על ארגון לעבור 4 שלבים: “חיזור”, “ינקות”, “צמיחה” ו”בגרות”.