סדנה אסטרטגית להנהלות חברות, המייצרת הבנה בהירה ומשותפת של מצב החברה המצוי, יצירת תמונת הרצוי, הבנת והסביבה המשתנה והעולם הממהר

מי? הנהלת החברה

כמה זמן? יומיים מרוכזים, וחצי יום לאחר כחודש.

מה זה נותן? הבנה של הסביבה המשתנה, בהירות אסטרטגית, יעדים ברורים וכיווני פעולה.

התהליך: 

  1. שלב הכנה ממוקד
  2. סדנה בת יומים.
  3. מפגש סיכום לאחר כחודש
  4. אופציונלי: ליווי ליישום.

התוצאות:

  1. ניתוח הפרדיגמה החדשה בתחום
  2. גיבוש יעדי צמיחה אסטרטגיים
  3. מפת דרכים אופרטיבית ומיידיית למימושם